جمع صورت حساب : 0 تومان سبد خرید

لیست قیمت پزشکی

لیست قیمت فشارسنج دیجیتالی و عقربه ای

نام کالا قیمت (تومان) قیمت بعد از تخفیف
فشارسنج دیجیتال بازويي بیورر Beurer BM85 600,000 576,000
فشارسنج بازویی دیجیتال بیوررمدل Beurer BM77 481,500 462,240
فشارسنج دیجیتال بازویی بیورر Beurer BM40 412,500 396,000
فشارسنج سخنگو بیورر مدل Beurer BM53 387,500 372,000
فشار سنج عقربه‌ای رزمکس مدل Rossmax GB102 148,000 -
فشارسنج بازویی دیجیتال رزمکس مدل Rossmax X9 2,100,000 2,037,000
فشارسنج دیجیتال بازویی رزمکس مدل Rossmax X5 580,000 -
فشارسنج بازویی دیجیتالی رزمکس مدل Rossmax X3 499,000 -
فشارسنج بازویی سخنگو دیجیتال رزمکس مدل Rossmax CF175 395,000 -
فشارسنج بازویی دیجیتالی رزمکس مدل Rossmax MW701F 589,000 -
فشارسنج بازویی دیجیتال رزمکس مدل Rossmax AC701K 623,000 585,620
فشارسنج بازویی دیجیتال رزمکس مدل Rossmax CF701K 417,000 391,980
فشارسنج بازویی دیجیتالی رزمکس مدل Rossmax MJ701FCA 527,000 -
فشارسنج مچی دیجیتال رزمکس مدل Rossmax S150 309,000 -
فشارسنج بازویی دیجیتال رزمکس مدل Rossmax CH155f 367,000 330,300
فشار سنج عقربه ای امسیگ مدل Emsig SP91 214,500 -
فشارسنج عقربه ای امسیگ مدل Emsig SP05 165,500 -
فشارسنج عقربه ای امسیگ مدل Emsig SP90 190,500 -
فشارسنج عقربه ای زنیت مد مدل پایه دار با سبد-Zenithmed-ZTH-7003 ABS 625,000 -
فشارسنج عقربه ای زنیت مد مدل پایه دار Zenithmed ZTH 7001 600,000 -
فشارسنج عقربه ای زنیت مد مدل پایه دار Zenithmed ZTH 7002 581,500 -
فشارسنج بازویی زنیت مد مدل Zenithmed ZTH-3002 437,500 -
فشارسنج بازویی زنیت مد مدل Zenithmed LD-579 387,500 -
فشارسنج بازویی زنیت مد مدل Zenithmed LD-575 318,500 -
فشارسنج عقربه ای زنیت مد مدل Zenithmed ZTH6001 281,500 -
فشارسنج عقربه ای زنیت مد مدل Zenithmed zth 6005 250,000 -
فشارسنج بازویی زنیت مد مدل Zenithmed LD-572 256,500 -
فشارسنج مچی زنیت مد مدل Zenithmed LD-732 206,500 -
فشارسنج عقربه ای اطفال و نوزادان زنیت مد مدل ZTH2003 137,500 132,000
فشارسنج عقربه ای زنیت مد مدل ZTH5001 156,500 -
گیج یدکی زنیت مد مدل ZTH1019 37,500 -
فشارسنج دیجیتال بازویی زیکلاس مد مدل zyklas-med-B02 312,500 -
فشارسنج عقربه ای زیکلاس مد مدل zyklas-med-HS 20A 197,500 -
فشارسنج مچی دیجیتالی بریسک مدل Brisk PG 800A 117,000 -
فشارسنج عقربه ای بریسک مدل Brisk Hs20c 145,000 110,200
فشارسنج عقربه ای بریسک مدل Brisk Hs20A 85,000 67,150
فشارسنج بازویی امسیگ Emsig BO20 285,500 -
فشار سنج بازویی آداپتوردار آکیومد MH901 337,500 -
فشار سنج بازویی آداپتوردار آکیومد AF701F 265,000 -
فشار سنج بازویی آکیومد مدل accumed-MH901 337,500 -
فشارسنج سخنگو بازویی آکیومد مدل accumed-CG175 369,000 332,100
فشار سنج بازویی آکیومد مدل accumed-AW150F 281,500 -
فشار سنج هوشمند مچی آکیومد مدل Accumed-BD701 237,500 -
فشار سنج هوشمند مچی آکیومد مدل Accumed-BC351 181,500 -
فشار سنج مچی آکیومد مدل Accumed-K150 200,000 -
فشارسنج عقربه ای با گوشی آکیومد مدل Accumed-GD102 KJ206 154,000 -
فشارسنج عقربه ای با گوشی آکیومد مدل KJ 106 110,500 -
فشارسنج عقربه ای پایه دار ایزی لایف HC 70A 218,500 -
فشارسنج بازویی ایزی لایف KD 5961 208,000 -
فشارسنج بازویی ایزی لایف KD 595 181,500 -
فشارسنج بازویی ایزی لایف KD 5903 143,000 -
فشارسنج بازویی ایزی لایف KD 5917 140,000 -
فشارسنج جیوه ای رومیزی ایزی لایف TXJ 10B 137,000 -
فشارسنج بازویی ایزی لایف KD 556 110,000 -
فشارسنج عقربه ای کودک ایزی لایف HS 20A 69,000 -
فشارسنج عقربه ای ایزی لایف HS 201Q1 بدون گوشی 52,000 -
فشارسنج عقربه ای ایزی لایف HS 2000 47,000 -
فشارسنج عقربه ای ایزی لایف HS 201T 45,000 -
فشارسنج دیجیتال بازویی مدیسانا MTX connect 749,000 711,550
فشارسنج بازویی دیجیتالی مدیسانا Cardiocompact 527,000 -
فشارسنج بازویی دیجیتال مدیسانا MTS 383,500 -
فشار سنج بازویی دیجیتال مدیسانا BU510 327,000 -
فشارسنج دیجیتال بازویی امرون مدل Omron-BPN 1100 2,341,500 -
فشارسنج دیجیتال بازویی امرون M6 comfort IT 420,000 -
فشارسنج دیجیتال بازویی امرون مدل Omron-M6 AC 703,500 -
فشارسنج دیجیتال بازویی امرون مدل Omron-M6 comfort 2014 599,500 -
فشارسنج دیجیتال بازویی امرون مدل Omron-M3 494,500 -
کاف فشارسنج امرون CL2 358,500 -
فشارسنج دیجیتال بازویی امرون مدل Omron-M2 378,500 -
کاف فشارسنج دیجیتالی امرون CM2 218,500 -
فشارسنج دیجیتال بازويي بیورر BM16 400,000 384,000
فشارسنج بازويي دیجیتال بیورر BM55 450,000 432,000
فشارسنج دیجیتال مچی سخنگو بیورر BC19 225,000 -
فشارسنج دیجیتال بازويي بیورر BM44 350,000 336,000
فشار سنج دیجیتال بازویی امسیگ Emsig BO27 598,500 -
فشارسنج بازویی دیجیتال امسیگ مدل Emsig BO26 538,500 -
فشار سنج دیجیتال بازویی امسیگ مدل Emsig BO79 506,500 -

لیست قیمت دستگاه تست قند خون

نام کالا قیمت (تومان) قیمت بعد از تخفیف
دستگاه تست قند خون بایر مدل Contour Plus 165,000 145,200
دستگاه تست قند خون آی ام ای دی سی مدل IME-DC BSA 83,000 66,400
دستگاه تست قند خون Glucolab 82,000 -
دستگاه تست قند خون بیورر مدل Beurer GL42 102,000 -
دستگاه تست قندخون اکیوچک اکتیو accu-chek 155,000 -
دستگاه تست قندخون اکیوچک پرفورما accu-chek 139,000 -
دستگاه تست قندخون زیکلاس مد Zyklusmed TD4267 175,000 154,000
لانست خون گیری ایزی لایف 10,000 -
دستگاه تست قند خون ایزی لایف 80,500 -

لیست قیمت پتو و تشک برقی

نام کالا قیمت (تومان) قیمت بعد از تخفیف
پتو و شنل برقی بیورر مدل Beurer HD50 528,000 506,880
تشکچه برقی ایرداکتر مدل Air Doctor HP 538,000 494,960
تشکچه برقی رزمکس مدل Rossmax HP3040A 277,000 260,380
تشکچه برقی رزمکس مدل Rossmax HP4060A 302,000 289,920
تشکچه برقی زیکلاس مد مدل Zyklusmed ZYK-L 379,000 303,200
تشکچه برقی زیکلاس مد مدل Zyklusmed ZYK-M 314,000 244,920
تشکچه برقی حرارتی منولی Manoli HP05 375,000 -
تشک برقی گردن و کمر مدیسانا HP610 373,000 358,080
تشکچه گرمایشی مدیسانا HP605 347,000 326,180
پتوی برقی XXL بیورر مدل Beurer-HD100 1,273,500 1,222,560
تشکچه برقی گرمایی امسیگ مدل Emsig-HP106 512,500 -
تشک برقی بیورر مدل Beurer-HK49 715,000 -
پتو برقی دو نفره زیکلاس مد Zyklusmed 1,221,000 744,810
تشکچه برقی سرامیکی زیکلاس مد 580,000 516,200
تشک برقی دو نفره زیکلاس مد 850,000 714,000
تشک برقی تک نفره زیکلاس مد 695,000 632,450
پتو برقی تک نفره زیکلاس مد Zyklusmed 663,000 623,220
تشکچه گرمایی برزگ بریسک مدل Brisk XXLarg 156,000 -
تشکچه گرمایی متوسط بریسک مدل Brisk Larg 136,500 -
تشک سنگی حرارتی میگان Migun MG3600 1,635,000 -
تشک برقی بیورر مدل Beurer-HK45 240,000 -

لیست قیمت تب سنج و ترمومتر دیجیتال

نام کالا قیمت (تومان) قیمت بعد از تخفیف
دستگاه تب سنج دیجیتال آزمد مدل AZMED AZ FT3010 220,000 -
دستگاه تب سنج دیجیتال آزمد مدل AZMED AZ ET1010 200,000 -
تب سنج دیجیتالی رزمکس مدل Rossmax HA500Q 345,000 331,200
تب سنج دیجیتال گوشی رزمکس مدل Rossmax RA600 297,000 282,150
تب سنج رزمکس مدل Rossmax HA500 427,000 397,110
تب سنج دیجیتال رزمکس مدل Rossmax HC700 689,000 647,660
ترمومتر و تب سنج پیشانی زنیت مد مدل Zenithmed-ZTH 11016 275,000 -
ترمومتر امسیگ مدل Emsig-CF 02 37,500 -
ترمومتر امسیگ مدل Emsig-CF 04 51,500 -
ترمومتر دیجیتال امسیگ مدل Emsig CT95 284,500 -
ترمومتر زنیت مد مدل Zenithmed-ZTH4076 300,000 288,000
ترمومتر زنیت مد مدل Zenithmed-ZTH4075 168,750 -
دستگاه تشخیص و پیشگیری سرطان سینه برمد مدل Bremed BD2200 540,000 -
ترمومتر دیجیتال بیورر FT65 362,500 -
تب سنج پستانکی بیورر JFT20 68,500 -
تب سنج دیجیتال مدیسانا FTN 288,000 273,600
تب سنج دیجیتال مدیسانا TM700 49,000 -
تب سنج دیجیتال مدیسانا FTC 43,000 -
ترمومتر دیجیتال امرون مدل Omron-Gentle temp 720 412,500 -
ترمومتر گوش امرون مدل Omron-gentle temp 520 320,500 -
ترمومتر دیجیتال امرون مدل Omron-Flex temp smart 343 70,500 -
ترمومتر دیجیتال امرون مدل Omron-Eco temp smart 56,500 -
ترمومتر دیجیتال امرون مدل Omron-Eco temp basic 49,500 -
ترمومتر دیجیتال امرون مدل Omron-i Temp MC670 95,000 -
ترمومتر دیجیتال امرون مدل Omron-i Temp mini MC 271 54,000 -
تب سنج دیجیتالی امسیگ Emsig ct30 301,500 -

لیست قیمت ترازوی عقربه ای و دیجیتال

نام کالا قیمت (تومان) قیمت بعد از تخفیف
ترازوی مکانیکی بیورر Beurer MS50 387,500 -
ترازوی مکانیکی بیورر مدل Beurer MS01 162,000 -
ترازو دیجیتال مدیسانا PS400 233,000 -
ترازو تشخیصی دیجیتال لایکا مدل PS4010 195,000 -
ترازو دیجیتال لایکا مدل PS1025 147,000 -
ترازو دیجیتال لایکا مدل PS1049 155,000 -
ترازو آزمد مدل AZMED AZ2056 95,000 -
ترازو نوزاد آزمد مدل AZMED AZ EBSB 370,000 -
ترازو نوزاد آزمد مدل AZMED AZ EBSL 790,000 -
ترازو ایستاده عقربه ای آزمد مدل AZMED AZ JSA180 1,150,000 -
ترازو ایستاده آزمد AZMED AZ200LP 2,200,000 1,848,000
ترازو عقربه ای آزمد مدل AZMED AZDT05 330,000 -
ترازوی رژیمی و آشپزخانه دیجیتال امسیگ مدل Emsig KW92-K seri 162,000 -
ترازوی شیشه ای امسیگ مدل Emsig GW30-Z-seri 201,000 -
ترازوی شیشه ای حرفه ای امسیگ مدل Emsig GW38 452,500 -
ترازو دیجیتال زنیت مد مدل Zenithmed-ZTH2016 245,000 188,650
ترازو دیجیتال زنیت مد مدل Zenithmed-ZTH2022 240,000 199,200
ترازو دیجیتال زنیت مد مدل Zenithmed-ZTH2019 240,000 187,200
ترازو دیجیتال زنیت مد مدل Zenithmed-ZTH2018 215,000 156,950
ترازو دیجیتال زنیت مد مدل Zenithmed-ZTH2017 200,000 -
ترازو دیجیتال زنیت مد مدل Zenithmed-ZTH2014 ST 175,000 -
ترازو دیجیتال زنیت مد مدل Zenithmed-ZTH2015 168,500 -
ترازو دیجیتال زنیت مد مدل Zenithmed-ZTH2014 156,500 -
ترازو دیجیتال نوزاد زیکلاس مد DS05 498,000 -
ترازوی دیجیتال اکیومد مدل Accumed-WB221 235,000 -
ترازوی دیجیتال اکیومد مدل Accumed-WB104 204,000 -
ترازو دیجیتال بیورر PS891 676,500 649,440
ترازو دیجیتال بیورر BF530 386,000 -
ترازو دیجیتال بیوررمدل BG55‎ 397,000 -
ترازو دیجیتال کودک بیورر BY80 396,500 -
ترازو دیجیتال و آنالوگ بیورر GS58 282,000 -
ترازو دیجیتال تشخیصی بیورر BG64 334,500 -
ترازو دیجیتال بیورر GS485 387,500 -
ترازو دیجیتال بیورر GS27 red poppy 306,500 -
ترازو دیجیتال بیورر PS25 321,500 -
ترازو دیجیتال مدیسانا BS430 824,000 626,240
ترازو دیجیتال مدیسانا PS460 475,000 375,250
ترازو آنالوگ مدیسانا PSD 299,000 -
ترازو خانواده بیورر مدل JPS11 253,500 -
ترازوی دیجیتال بیورر BF18 255,000 -
ترازوی دیجیتال بیورر مدل PS160 343,500 -
ترازو دیجیتال بیورر GS203 new york 281,500 -
ترازوی دیجیتال بیورر PS07 275,000 264,000
ترازو دیجیتال امرون مدلOmron-BF511 973,500 -
ترازو دیجیتال امرون مدل Omron-BF212 412,500 -
ترازو دیجیتال امرون مدل Omron-HN286 325,500 -
ترازو عقربه ای زیکلاس مد MS02 412,000 -
ترازو دیجیتال تشخیصی زیکلاس مد DS02 355,000 -
ترازو دیجیتال زیکلاس مد DS03 324,500 -
ترازوی دیجیتال امسیگ EmsiG PW22 411,500 -
ترازوی دیجیتال امسیگ EmsiG GW34 417,500 -
ترازوی تشخیصی لمسی امسیگ EmsiG BD46 459,600 -

لیست قیمت تشک بیمار

نام کالا قیمت (تومان) قیمت بعد از تخفیف
تشک مواج سلولی سوراخ دار زنیت مد مدل Zenithmed 1,562,500 1,437,500
تشک مواج تخم مرغی زنیت مد مدل Zenithmed 468,750 450,000
تشک مواج سلولی زنیت مد مدل Zenithmed 1,375,000 1,292,500
تشک مواج خانگی بیمار ایرداکتر مدل Air Doctor AD delux 533,000 458,380
تشک مواج سلولی فوق تخصصی ایرداکتر مدل air-doctor AD 1400 12,465,000 11,841,750
تشک مواج سلولی بیمار ایرداکتر مدل air doctor AD 1200 1,190,000 -
تشک مواج سلولی بیمار رزمکث مدل Rossmax AM 40 1,937,500 1,801,875
تشک مواج بیمارستانی رز مکث مدل Rossmax AM 30 625,000 -
تشک مواج بیمار سلولی امسیگ مدل Emsig AM60 1,717,000 1,648,320
تشک مواج زنبوری زیکلاس مد QDC303 579,000 -
تشک بیمار مواج سلولی سوراخ دار زیکلاس مد QDC800 1,330,000 -
تشک مواج سلولی ساده زیکلاس مد QDC301 1,330,000 -
تشک مواج و طبی بیمار امسیگ مدل AM28 538,500 -
تشک مواج بیمار طبی امسیگ مدل AM30 627,500 -

لیست قیمت پشتی و بالش طبی

نام کالا قیمت (تومان) قیمت بعد از تخفیف
بالش زیر نشیمنی ورنا مدل Seat Cushion 2 in 1 135,000 112,050
زیرنشیمنی ورنا مدل O Ring 97,000 -
پشت کمری ورنا مدل Verna Cushion Back 104,500 -
بالش طبی مموری فوم ورنا سایز بزرگ مدل Memory Foam Hard 205,000 -
بالش طبی مموری فوم ورنا سایز متوسط مدل Memory Foam Soft 177,000 -
بالشت طبی ورنا مدل کلاسیک Verna classic Medical Pillow 228,000 -
پشتی طبی ژله ای بی تی بی مدل BTB SN-FC512 Medical back 218,500 -
بالش طبی بی تی بی مدل BTB SN-FC501 Pillow 273,000 -
بالش طبی بی تی بی مدل BTB SN-FC506 Medical Pillow 280,000 240,800
بالش طبی متوسط نرم امسیگ مدل Emsig PL75 A 405,500 -
بالشت طبی بست رست مدل Best Rest SF A11 450,000 -
بالش طبی مدی فوم مدل پروانه Medi Foam Serenity 264,000 -
بالش طبی مدی فوم مدل Medi Foam Classic Comfort 273,500 -
بالش طبی مدی فوم مدل Medi Foam Hard Wave-L 259,000 -
بالش طبی مدی فوم مدل Medi Foam Hard Wave-M 235,000 -
بالش طبی مدی فوم مدل Medi Foam Hard Wave-S 201,500 -
پشتی کمری طبی مموري فوم اداری و خودرویی مدل Medi Foam Travel 159,000 -
دورگردنی طبی مدی فوم مدل Medi foam Travel Neck Cushion 152,500 -
بالشت طبی آی رست مدل iRest SL E11 410,000 -
بالشت طبی آی رست مدل iRest SL E05 470,000 -
بالشت طبی کلاسیک زیکلاس مد ZYK CL 347,000 -
بالش طبی کودک زیکلاس مد مدل ZYK-M 287,000 -
پشتی طبی صندلی کامفورت LC4120 203,000 -
بالش طبی بزرگ نرم امسیگ PL75 C 447,500 -
بالش طبی بزرگ سفت امسیگ PL75 D 405,500 -
بالش طبی متوسط سفت امسیگ PL75 B 363,500 -

لیست قیمت لوازم فیزیوتراپی

نام کالا قیمت (تومان) قیمت بعد از تخفیف
لامپ مادون قرمز بیورر مدل Beurer IL50 804,000 -
لامپ مادون قرمز بیورر مدل Beurer IL30 502,500 -
لامپ مادون قرمز بیورر مدل Beurer IL21 366,000 -
لامپ مادون قرمز بیورر مدل Beurer IL11 219,500 -
دستگاه تنس تحریک الکتریکی ماهیچه ایرداکترمدل Air Doctor 5000 619,000 420,920
دستگاه تنس عضلانی بیورر مدل Beurer EM80 703,500 675,360
دستگاه فیزیوتراپی 2 کاناله 250 هرتز برجیس مدل Berjis new 793,000 -
دستگاه فیزیوتراپی 2 کاناله 125 هرتز برجیس Berjis new 652,000 -
دستگاه فیزیوتراپی 2 کاناله 60 هرتز برجیس مدل Berjis new 483,000 -
کیسه آب گرم عروسکی زنیت مد مدل Zenithmed ZTH7026 85,000 68,850
کیسه آب گرم عروسکی زنیت مد مدل Zenithmed ZTH7025 79,000 63,200
کیسه آب گرم عروسکی زنیت مد مدل Zenithmed ZTH7027 79,000 63,200
کیسه آب گرم زنیت مد مدل Zenithmed ZTH2010 79,000 55,300
کیسه آبگرم حرفه ای امسیگ مدل Emsig HB208-Plus 135,500 -
کیسه آبگرم عروسکی امسیگ مدل Emsig HB204 Plus 122,500 -
کیسه آبگرم حرفه ای امسیگ مدل Emsig HB206 Plus 118,500 -
کیسه آبگرم حرفه ای امسیگ مدل Emsig HB202 plus 115,000 -
کیسه یخ امسیگ مدل Emsig IC150 57,500 -
دستگاه فیزیوتراپی 10 کاناله 250 هرتز برجیس مدل Berjis EN 4080 1,016,000 -
دستگاه فیزیوتراپی 2 کاناله 400 هرتز برجیس مدل Berjis SL 400 1,076,000 -
دستگاه فیزیوتراپی 10 کاناله 125 هرتز برجیس مدل Berjis EN 4080 873,000 -
دستگاه فیزیوتراپی 5 کاناله 250 هرتزبرجیس مدل Berjis EN 4080 873,000 -
دستگاه فیزیوتراپی 5 کاناله 125 هرتز برجیس مدل Berjis EN 4080 716,000 -
دستگاه فیزیوتراپی 2 کاناله 250 هرتزبرجیس مدل Berjis EN 4080 716,000 -
دستگاه فیزیوتراپی 10 کاناله 60 هرتز برجیس مدل Berjis EN 4080 585,000 -
دستگاه فیزیوتراپی 2 کاناله 125 هرتز برجیس مدل Berjis EN 4080 573,000 -
دستگاه فیزیوتراپی 5 کاناله 60 هرتز برجیس مدل Berjis EN 4080 353,000 -
دستگاه فیزیوتراپی 2 کاناله 60 هرتز برجیس مدل Berjis EN 4080 346,000 -
دستگاه تحریک الکتریکی ماهیچه اتوبادی کر مدل OTOBodycare ePhysio plus 1,960,000 -
دستگاه تنس الکتریکی مدیسانا TDP 691,000 559,710
لامپ مادون قرمز مدیسانا IRL 357,000 -
لامپ مادون قرمز مدیسانا IRH 213,000 -
دستگاه تنس عضلانی امرون مدل Omron-E2 599,000 545,090

لیست قیمت گوشی پزشکی

نام کالا قیمت (تومان) قیمت بعد از تخفیف
گوشی پزشکی دو شیلنگ آکیومد SR 001 106,500 -
گوشی پزشکی دو پاویون آکیومد DH 002 51,000 -
گوشی پزشکی تک پاویون آکیومد SH 001 42,000 -

لیست قیمت ویلچربرقی و دستی

نام کالا قیمت (تومان) قیمت بعد از تخفیف
ویلچر حمامی استیل آزمد مدل AZMED AZ691S 1,100,000 -
ویلچر مسافرتی آلومینیومی آزمد مدل AZMED AZ804LA 980,000 -
ویلچر حمامی فلزی آزمد مدل AZMED AZ681 1,100,000 -
ویلچر برقی فلزی آزمد مدل AZMED AZ111AF 9,900,000 -
ویلچر برقی فلزی آزمد مدل AZMED AZ110LE 14,000,000 -
ویلچر برقی فلزی آزمد مدل AZMED AZ110A 11,000,000 -
ویلچر آلمینیومی کودک تاشو آزمد مدل AZMED AZ980LF-P 1,700,000 -
ویلچر مکانیکی حمامی دوکاره آزمد مدل AZMED AZ609U 1,000,000 -
ویلچر مکانیکی فلزی تاشو آزمد AZMED AZ809-P 770,000 -
ویلچر مکانیکی فلزی تاشو آزمد AZMED AZ809 740,000 -
ویلچر فلزی آزمد مدل AZMED AZ863AJ-P 1,050,000 -
ویلچر مکانیکی آزمد مدل AZMED AZ863AJ 1,020,000 -
ویلچر برقی مبله Heartway مدل wheelchair-IMC 14,375,000 -
ویلچر حمامی آلومینیوم مدل wheelchair FS 697S 2,300,000 -
ویلچر حمامی استیل مدل wheelchair FS 609GCU 1,870,000 1,832,600
ویلچر برقی تاشو surgicon care 112A 9,360,000 8,985,600
ویلچر حمامی استیل مدل wheelchair FS 691 1,050,000 -
ویلچیر مکانیکی حمام استیل مدل wheelchair FS 683Q 1,650,000 -
ویلچیر مکانیکی حمام استیل مدل wheelchair FS 681 1,210,000 -
ویلچیر مکانیکی حمل بیمار آلمینیوم مدل wheelchair FS 863LAJ6 1,320,000 -
ویلچیر مکانیکی مسافرتی آلمینیوم مدل wheelchair FS804LABJP 1,320,000 -
ویلچیر مکانیکی مسافرتی آلمینیوم 20 اینچ مدل wheelchair FS8630 1,210,000 -
ویلچیر مکانیکی ساده استیل مدل wheelchair 908A 1,430,000 -
ویلچیر مکانیکی ساده استیل مدل wheelchair FS809 715,000 -
ویلچر استند آپ برقی زنیت مد مدل Comfort ESB240 46,250,000 44,400,000
ویلچر برقی زنیت مد مدل Comfort Gemini EA105 35,000,000 33,600,000
ویلچر برقی زنیت مد مدل Comfort 103A 21,250,000 19,337,500
ویلچر برقی زنیت مد مدل Comfort 103N 17,500,000 16,625,000
ویلچر برقی زنیت مد مدل Zenithmed-Comfort 207 31,250,000 30,000,000
ویلچر برقی زنیت مد مدل Zenithmed-Comfort 206 22,200,000 21,312,000
ویلچر برقی زنیت مد مدل Zenithmed-Comfort 103w 17,500,000 16,100,000
ویلچر برقی زنیت مد مدل Zenithmed-Comfort 103S 15,625,000 14,687,500

لیست قیمت دستگاه اکسیژن ساز

نام کالا قیمت (تومان) قیمت بعد از تخفیف
دستگاه اکسیژن ساز 5 لیتری یوول مدل Yuwell 8F-5AW 6,062,000 5,698,280
دستگاه اکسیژن ساز خلوص سنج دار زنیت مد مدل Zenithmed OC602 6,000,000 5,760,000
اکسیژن ساز پرتابل 5 لیتری نایدک مدل Nuvo Lite 8,300,000 -
دستگاه اکسیژن ساز نایدک مدل Nidek nuvo8 13,500,000 -
اکسیژن ساز زیکلاس مد zyklas-med-K5BW 6,739,000 6,402,050

لیست قیمت لوازم بارداری و کودک

نام کالا قیمت (تومان) قیمت بعد از تخفیف
بالش بارداری دی روحه مدل یو شکل Die ruhe pregnancy pillow U 245,000 210,700
نی نی لای لای جین مدل EVOLUTION 6111J61 1,180,000 -
نی نی لای لای جین مدل FOLD 6127T01 1,640,000 -
نی نی لای لای جین مدل FOLD 6127T03 1,640,000 -
نی نی لای لای جین مدل FOLD 6127R75 1,640,000 -
کریر جین مدل Jane STRATA 3520 S09 Carrier 1,150,000 -
کریر جین مدل Jane STRATA 3520 S11 Carrier 1,150,000 -
کریر جویی مدل Joie Gemm C1404AAPAV000 Carrier 995,000 -
کریر جویی مدل Joie Gemm C0911ABLDB000 Carrier 755,000 -
کریر جویی مدل Joie Gemm C0911ABTEA000 Carrier 775,000 658,750
کالسکه جویی مدل Aire LUXX S0926HCBBO170 960,000 912,000
کالسکه یک تکه جویی مدل Joie Aire LUXX S0926MBLCH170 Rider Stroller 960,000 921,600
کالسکه جویی مدل Joie JOS1306AARAS170 Stroller 1,595,000 1,499,300
کالسکه جویی مدل Joie JOS1306AACSN170 Stroller 1,595,000 1,499,300
تشک آنتی رفلاکس دی روحه مدل 30 درجه Die ruhe 123,500 -
بالش شیردهی دی روحه مدل Die ruhe nursing pillow 68,500 -
دستگاه شير دوش برقی حرفه ای امسیگ مدل Emsig BP24 1,219,000 1,011,770

لیست قیمت اتوسکوپ و افتالموسکوپ

نام کالا قیمت (تومان) قیمت بعد از تخفیف
افتالموسکوپ زنیت مد مدل Zenithmed ZTH OPH10 937,500 900,000
اتوسکوپ فایبر اپتیک زنیت مد مدل Zenithmed ZTH OTO 1004 775,000 744,000
اتوسکوپ فایبر اپتیک زنیت مد مدل Zenithmed ZTH-OTO10 Otoscope 687,500 660,000

لیست قیمت عصا و واکر

نام کالا قیمت (تومان) قیمت بعد از تخفیف
واکر تاشو کودک مدل AZMED AZ 913LXS 210,000 -
واکر تاشو چرخدار کودک مدل AZMED AZ 912LXS 230,000 -
واکر تاشو آزمد مدل AZMED AZ 913L 210,000 -
واکر متحرک تاشو چرخدار آزمد مدل AZMED AZ 912L 230,000 -
عصای آلبوکراچ آزمد مدل AZMED AZ933L 88,000 -
عصای بیمار چهار پایه آزمد AZMED AZ946S 115,000 -
عصای بیمار چهار پایه آزمد مدل AZMED AZ9322 125,000 -
عصای چهار پایه آزمد مدل AZMED AZ921 110,000 -
واکر آزمد مدل AZMED AZ917L 175,000 -

لیست قیمت گام شمار

نام کالا قیمت (تومان) قیمت بعد از تخفیف
گام شمار دیجیتالی رزمکس مدل Rossmax PA-W55 175,000 138,250
گام شمار رزمکس مدل Rossmax PA-S20 100,000 84,000
ساعت هوشمند شیائومی مدل Amazfit Pace 1,800,000 1,674,000
مچ بند هوشمند شیائومی مدل Mi Band 2 167,500 -
گام شمار شیاومی مدل Mi Band 1S 134,500 -
گام شمار بیورر Speed Box 290,500 -

لیست قیمت ساکشن

نام کالا قیمت (تومان) قیمت بعد از تخفیف
دستگاه ساکشن حرفه ای آمبولانسی کامی مدل Ca-mi AS-36V-BR 9,600,000 -
دستگاه ساکشن حرفه ای آمبولانسی کامی مدل Ca-mi AS-12V-BR 7,800,000 -
دستگاه ساکشن حرفه ای رومیزی کامی مدل Ca-mi-AS-200 3,840,000 -
دستگاه ساکشن حرفه ای رومیزی کامی مدل Ca-mi-AS-100 5,040,000 -
دستگاه ساکشن حرفه ای رومیزی کامی مدل Ca-mi-Aspiret 2,376,000 -
دستگاه ساکشن رومیزی زنیت مد مدل zenithmed zth-C 1,875,000 1,687,500
ساکشن دو شیشه بلند یوول مدل yuwell-7A-23B 2,560,000 2,355,200
ساکشن دو شیشه کوتاه زنیت مد مدل zenithmed zth-D 2,812,500 2,531,250
ساکشن دو شیشه بلند زنیت مد مدل zenithmed zth-B 3,225,000 2,902,500
دستگاه ساکشن پرتابل زنیت مد مدل zenithmed zth-G 3,125,000 2,812,500

لیست قیمت کمربند و قوزبند طبی

نام کالا قیمت (تومان) قیمت بعد از تخفیف
شکم بند دکترمد مدل Dr. MED DR-B121 199,000 171,140
شکم بند منفذ دار داکتر مد مدل DR Med B121-1 155,000 134,850
کمربند طبی کوتاه داکتر مد مدل DR-MED DR-B007 259,000 -
کمربند طبی دکتر مد مدل DR-MED DR-B053 199,000 -
شکم بند بارداری اپو مدل Oppo 4062 Body Support 75,000 -
شکم بند بارداری آتل دار اپو مدل Oppo 2062 172,000 -
قوزبند طبی اپو مدل Oppo 2175 Body Support 127,500 -
قوز بند آتل دار اپو مدل Oppo 2166 Body Support 647,000 -
کمربند طبی مگنتی اپو مدل Oppo 1660 Body Support 285,000 -
کرست کمر اسپاینال ادجاستر اپو مدل Oppo 2953 1,126,000 1,047,180
کرست کمر طبی لومبار سکیور اپو 30 سانتی مدل Oppo 2968 345,000 -
کرست کمر 22 سانتی اپو مدل Oppo 2968 316,000 284,400
کرست کمر پددار سیلیکونی اپو مدل Oppo 2950 258,500 240,405
کرست کمر لومبار ساپورت اپو مدل Oppo 2951 786,500 755,040
کرست کمر سه محافظ اپو مدل OPPO 2952 915,000 850,950
کمربند طبی اپو مدل Oppo 2061 197,000 187,150
کمربند طبی اپو با ارتفاع 22 سانتی متر مدل Oppo 2264 230,000 -
کمربند طبی محافظ ستون فقرات 30سانتیمتر اپو مدل 2264 Oppo 256,000 -
کمربند طبی اپو مدل Oppo 2163 570,000 535,800

لیست قیمت زانو بند طبی و ورزشی

نام کالا قیمت (تومان) قیمت بعد از تخفیف
پد کشکک زانو دکتر مد مدل DR Med K143 132,000 -
زانو بند ورزشی کشکک باز دکتر مد مدل Dr med K031 165,500 -
زانو بند کشکک باز نئوپرن مدل Dr med K009 204,000 -
زانوبند فنردار دکتر مد مدل DR-Med-K008 295,000 -
پد کشکک زانو دکتر مد مدل DR-Med K146 132,000 -
زانو بند آتل دار اپو مدل Oppo 2233 117,000 -
زانو بند ثابت کننده اپو مدل Oppo 2923 428,000 389,480
زانو بند آتل دار اپو مدل Oppo 2924 Knee Support 123,000 -
زانو بند پلی استابیلیزر اپو مدل Oppo 2930 Knee Support 471,500 443,210
لیست قیمت تردمیل
لیست قیمت تردمیل خانگی وزن100کیلوگرم
لیست قیمت تردمیل خانگی وزن110کیلوگرم
لیست قیمت تردمیل خانگی وزن120کیلوگرم
لیست قیمت تردمیل خانگی وزن130کیلوگرم
لیست قیمت تردمیل خانگی وزن150کیلوگرم
لیست قیمت تردمیل باشگاهی
لیست قیمت تردمیل آبی
لیست قیمت دوچرخه ثابت و الپتیکال
لیست قیمت دوچرخه ثابت خانگی
لیست قیمت اسکی فضایی-الپتیکال
لیست قیمت استپر
لیست قیمت دوچرخه ثابت باشگاهی
لیست قیمت الپتیکال باشگاهی
لیست قیمت دوچرخه ثابت آبی
لیست قیمت ماساژور
لیست قیمت صندلی ماساژور
لیست قیمت ماساژور بدن
لیست قیمت روکش صندلی ماساژور
لیست قیمت دستگاه ماساژور پا
لیست قیمت دستگاه ماساژور گردن
لیست قیمت ماساژور چشم و سر
لیست قیمت تشک و بالش ماساژور
لیست قیمت کمربند لاغری و ماساژور
لیست قیمت تخت ماساژ
لیست قیمت سنگ ماساژ
لیست قیمت روغن ماساژ
لیست قیمت بدنسازی
لیست قیمت دستگاه بدنسازی چندکاره
لیست قیمت آب کینگ
لیست قیمت لاغری شکم و پهلو
لیست قیمت ورزش معلق تی آر ایکس
لیست قیمت بدنسازی چندكاره باشگاه
لیست قیمت توپ بدنسازی پیلاتس
لیست قیمت ويبراتور باشگاهی
لیست قیمت میز و نيمكت بدنسازی
لیست قیمت جامپینگ آبی
لیست قیمت استپ بدنسازی
لیست قیمت دمبل-وزنه هالتر
لیست قیمت پزشکی
لیست قیمت فشارسنج دیجیتالی و عقربه ای
لیست قیمت دستگاه تست قند خون
لیست قیمت پتو و تشک برقی
لیست قیمت تب سنج و ترمومتر دیجیتال
لیست قیمت ترازوی عقربه ای و دیجیتال
لیست قیمت تشک بیمار
لیست قیمت پشتی و بالش طبی
لیست قیمت لوازم فیزیوتراپی
لیست قیمت گوشی پزشکی
لیست قیمت ویلچربرقی و دستی
لیست قیمت دستگاه اکسیژن ساز
لیست قیمت لوازم بارداری و کودک
لیست قیمت اتوسکوپ و افتالموسکوپ
لیست قیمت عصا و واکر
لیست قیمت گام شمار
لیست قیمت ساکشن
لیست قیمت کمربند و قوزبند طبی
لیست قیمت زانو بند طبی و ورزشی
لیست قیمت تفریحی و سفر
لیست قیمت تختخواب بادی
لیست قیمت مبل بادی
لیست قیمت کاناپه بادی تختخوابشو
لیست قیمت وان و استخر بادی
لیست قیمت استخر پیش ساخته
لیست قیمت پارک آبی و سرسره بادی
لیست قیمت چادر مسافرتی
لیست قیمت کیسه خواب مسافرتی
لیست قیمت قایق بادی
لیست قیمت کوله پشتی
لیست قیمت تفریحات آبی و تشک روی آب
لیست قیمت چادر بازی کودک و کلبه بادی
لیست قیمت جکوزی بادی و پیش ساخته
لیست قیمت رشته های ورزشی
لیست قیمت اسکوتر
لیست قیمت انواع ساعت ورزشی
لیست قیمت فوتبال دستی
لیست قیمت لوازم پینگ پنگ
لیست قیمت زیبایی و سلامت
لیست قیمت دستگاه بخور و رطوبت ساز هوا
لیست قیمت مانیکور و پدیکور ناخن
لیست قیمت لوازم آرایشی و زیبایی
لیست قیمت تصفیه هوا
لیست قیمت دستگاه لیزر مو
لیست قیمت سشوار و حالت دهنده مو
لیست قیمت اپیلاتور
لیست قیمت لوازم
لیست قیمت آشپزخانه صنعتی
لیست قیمت پمپ باد لوازم بادی
لیست قیمت ترازوی آشپزخانه
لیست قیمت کالای خواب
لیست قیمت کتاب نفیس
لیست قیمت تلویزیون
لیست قیمت تشک
لیست قیمت چای ساز و قهوه ساز

ثبت نام در خبرنامه