جمع صورت حساب : 0 تومان سبد خرید

لیست قیمت ماساژور

لیست قیمت صندلی ماساژور

نام کالا قیمت (تومان) قیمت بعد از تخفیف
صندلی ماساژور بن کر مدل Boncare k20 1,000,000 -
صندلی ماساژور آذیموس مدل AZIMUTH AZ B8086E 26,000,000 -
صندلی ماساژور آذیموس مدل AZIMUTH AZ B8118S 19,000,000 -
صندلی ماساژور آذیموس مدل AZIMUTH AZ 8099EF 8,500,000 8,415,000
صندلی ماساژور آکیومد مدل accumed AM-432 45,750,000 -
صندلی ماساژور آکیومد مدل accumed AM-310 27,750,000 -
صندلی ماساژور آی ریلکس مدل i Relax L003 24,610,000 -
صندلی ماساژور آی ریلکس مدل i Relax H021 19,469,500 -
صندلی ماساژور آی ریلکس مدل i Relax H015 10,764,000 -
صندلی ماساژور آی ریلکس مدل i Relax S002 12,380,000 -
صندلی ماساژور زنیت مد مدل Zenithmed ZTH-EC-622 Massage Chair 37,200,000 -
صندلی ماساژور زنیت مد مدل Zenithmed ZTH-EC-361G Massage Chair 32,400,000 -
صندلی ماساژور زنیت مد مدل Zenithmed ZTH-EC-301B Massage Chair 24,000,000 -
صندلی ماساژور گاستو مدل Gusto GU A10 43,900,000 -
صندلی ماساژور روتای مدل Rotai 8720 49,700,000 -
صندلی ماساژور روتای مدل Rotai 8600 48,500,000 -
صندلی ماساژور آی ریلکس مدل i relax ibody 202 13,340,000 -
صندلی ماساژور آی ریلکس مدل i relax ibody 101 Massage Chair 29,800,000 -
صندلی ماساژ زنیت مد مدل Zenithmed ZTH-6700 Massage Chair 31,250,000 30,000,000
صندلی ماساژ زنیت مد مدل Zenithmed ZTH-EC802 Massage Chair 43,200,000 41,472,000
صندلی ماساژور آی رست مدل iRest SL A90 2 24,500,000 -
صندلی ماساژور آی ریلکس مدل i Relax H017A 14,294,000 -
صندلی ماساژور کامفورت Comfort DLA02 26,500,000 -
صندلی ماساژور آکیومد accumed AM-311 35,750,000 -
صندلی ماساژور آکیومد accumed AM-413T 34,300,000 -
صندلی ماساژور آی ریلکس i Relax H018 10,545,000 -
صندلی ماساژور آی ریلکس i Relax H020A 21,735,000 -
صندلی ماساژور iRest SL A150 1 3,950,000 -
صندلی ماساژور بن کر مدل Boncare Q2 11,400,000 -
صندلی ماساژور شیاتسو بیورر beurer MC5000 16,920,000 -
صندلی ماساژور آی رست مدل iRest SL A70 1 34,700,000 -
صندلی ماساژور آی رست مدل iRest SL A51 19,700,000 -
صندلی ماساژور آی رست مدل iRest SL A11 15,800,000 -
صندلی ماساژور بن کر مدل Boncare k19 71,500,000 -
صندلی ماساژور بن کر مدل Boncare k18 56,620,000 -
صندلی ماساژور بن کر مدل Boncare k16 45,125,000 -
صندلی ماساژور بن کر مدل Boncare k17 47,025,000 -

لیست قیمت ماساژور بدن

نام کالا قیمت (تومان) قیمت بعد از تخفیف
ماساژور بدن ترایو مدل THRIVE W717 375,000 -
ماساژور بدن مادون قرمز منولی مدل Manoli 730 437,500 420,000
ماساژور بدن حرارتی منولی مدل Manoli W720 406,000 -
ماساژور بدن منولی مدل Manoli 720 375,000 -
ماساژور بدن منولی مدل Manoli BM30 450,000 432,000
ماساژور بدن آی رست مدل iRest SL C56 774,000 -
دستگاه ماساژور کمر اتو بادی کر مدل OTOBodycare Wonder Hand 1,120,000 -
ماساژور سلولیتی بدن اتو بادی کر مدل OTOBodycare spinex 540,000 -
ماساژور بدن بریسک مدل MT30 227,500 -
ماساژور بدن بریسک مدل MT20 214,500 -
ماساژور بدن بریسک مدل MT16 201,500 -
ماساژور دستی بدن بریسک مدل MT10 188,500 -
ماساژور بریسک مدل MT05 32,500 -
ماساژور بدن مدیسانا ITM 669,000 575,340
ماساژور بدن امسیگ Emsig MG80-Plus 477,500 -
ماساژور بدن امسیگ مدل MG110-Plus 554,500 -
ماساژور بدن دیجیتال امسیگ Emsig ML72 497,000 477,120
دستگاه ماساژور بدن مادون قرمز بیورر مدل Beurer-MG100 408,000 -
دستگاه ماساژور بدن بیورر MG70‎ 324,000 -
ماساژور بدن بیورر MG55 426,000 -
ماساژ سلولیت بیورر CM50 352,500 338,400
مینی ماساژور بدن بیورر MG30 191,000 -
ماساژور بدن مادون قرمز بیورر MG40‎ 227,000 -
دستگاه ماساژور بدن ضد آب مدیسانا HM840 115,500 -
ماساژور بدن برقی زیکلاس مد zyklusmed SF A30 610,000 -
ماساژور دستی هایتک hi-tec HI HM737 185,300 -
ماساژور دستی هایتک hi-tec HI HM731 143,000 -
ماساژور بدن امسیگ مدل Emsig MG40 B 229,500 -
ماساژور بدن امسیگ مدل Emsig MG110 266,500 -

لیست قیمت روکش صندلی ماساژور

نام کالا قیمت (تومان) قیمت بعد از تخفیف
روکش صندلی ماساژور آی رست مدل iRest SL D258S 3,750,000 -
روکش و پشتی ماساژ زنیت مد مدل Zenithmed-M12950 1,875,000 1,743,750
روکش صندلی و پشتی ماساژور زنیت مد مدل Zenithmed-M12001 3,000,000 2,880,000
روکش صندلی و پشتی ماساژور زنیت مد مدل Zenithmed-M12840 2,640,000 2,402,400
روکش صندلی ماساژور هومدیکس مدل Homedics BMSC-1000H-EU 797,000 765,120
روکش صندلی ماساژ آی ریلکس i Relax QS688D 1,375,000 -
روکش صندلی ماساژ آی ریلکس i Relax 855,000 -
روکش صندلی ماساژور مدیسانا MCN Pro 2,161,000 1,815,240
روکش صندلی ماساژور مدیسانا MCN 1,200,000 -
روکش صندلی ماساژور کامفورت C2650 1,450,000 -
روکش صندلی ماساژور مدیسانا MC825 2,761,000 2,291,630
روکش صندلی ماساژ بیورر MG260 1,987,500 -
روکش صندلی ماساژ بیورر MG300 2,520,000 -
روکش صندلی ماساژور بیورر مدلBeurer-MG200 1,550,000 1,488,000
روکش صندلی و ماساژور ماشین مدیسانا RBI 843,000 691,260

لیست قیمت دستگاه ماساژور پا

نام کالا قیمت (تومان) قیمت بعد از تخفیف
جکوزی پا امسیگ مدل Emsig FW333 855,000 752,400
دستگاه ماساژور پا آذیموس مدل AZIMUTH AZ 188A 1,250,000 -
ماساژور پا آی ریلکس مدل i relax ifoot 808 4,987,000 -
دستگاه ماساژور پا زنیت مد مدل Zenithmed Foot Massager M-5005 4,680,000 4,118,400
دستگاه ماساژور پا اتو بادی کر مدل OTOBodycare Adore Foot 1,960,000 -
ماساژور پا بن کر مدل Boncare x100 5,183,000 -
ماساژور پا زنیت مد مدل Zenithmed-ZTH400 3,500,000 3,220,000
ماساژور آب گرم پا هومدیکس مدل Homedics FS 150 EU 370,000 329,300
ماساژور آب گرم پا هومدیکس مدل Homedics FB 350 EU 330,000 -
ماساژور آب گرم پا هومدیکس مدل Homedics FS 250 EU 650,000 -
ماساژور کف پا هومدیکس مدل Homedics FMS-230H-EU 490,000 460,600
ماساژور کف پا هومدیکس مدل Homedics PSL-1500-EU 795,000 707,550
دستگاه ماساژور کف پا هومدیکس مدل Homedics FM-TS9-EU 528,000 491,040
ماساژور و جکوزی پا بیورر FB30 516,000 490,200
ماساژور پا مادون قرمز بیورر FM38 363,000 -
ماساژور پا آی ریلکس لگز مدل i RELAX- LEGS-Beautication 1,880,000 -
ماساژور پا کامفورت مدل Comfort L-3000 2,950,000 2,507,500
ماساژور پا مدیسانا FS883 459,000 -
ماساژور پا آکیومد مدل accumed AM111 4,750,000 -
ماساژور پا کامفورت مدل comfort F4020 1,100,000 -
ماساژور کف پا کامفورت F5220 650,000 -
دستگاه ماساژور پا مدیسانا WBW 375,500 -
ماساژور کف پا امسیگ مدل Emsig FW220 565,000 542,400
گرمکن پا زیکلاس مد Zyklusmed 443,000 425,280
ماساژور پا آی ریلکس مدل i Relax C002 5,911,000 -
ماساژور پا آی ریلکس i Relax C08 5,680,000 -
ماساژور پا آی ریلکس مدل i Relax C06 4,980,000 4,780,800
ماساژور پا بست رست مدل Best Rest RK 858 A 6,850,000 -
ماساژور پا آی رست مدل irest SL-C30 4,970,000 -
دستگاه ماساژور پا مادون قرمز بیورر مدل Beurer FM60 708,000 -

لیست قیمت دستگاه ماساژور گردن

نام کالا قیمت (تومان) قیمت بعد از تخفیف
ماساژور گردنی اتو بادی کر مدل OTOBodycare-neck-snuggler 216,000 -
ماساژور گردن هومدیکس مدل Homedics NMS-250-EU 695,000 660,250
ماساژور حرارتی گردن و شانه هومدیکس مدل Homedics-NMSQ-215A-GB 357,000 328,440
ماساژور ضربه ای گردن و شانه ماوی Movi Neck LD603 324,000 -
ماساژور گردن و شانه آی رست SL-D180c 1,290,000 -
ماساژور گردن و شانه بیورر MG148 534,000 496,620
ماساژور گردن مدیسانا MNT 875,000 743,750
ماساژور گردن مدیسانا NM 860 611,000 -
ماساژور گردن مدیسانا MNV 437,000 388,930
ماساژور گردن مدیسانا NM 870 259,000 -
ماساژور شانه و گردن کامفورت S6320 650,000 -
ماساژور گردن کامفورت مدل Comfort N6180 770,000 -
ماساژور گردن کتف و شانه امسیگ مدل MG50 648,000 576,720
ماساژور گردنی شارژی بن کر مدل Boncare S2 1,680,000 -
ماساژور کتف و شانه بست رست Best Rest MX-02AC 850,000 -
ماساژور گردنی بست رست Best Rest MX-02NB 1,180,000 -
ماساژور گردن بست رست MX-N02A 355,000 -
ماساژور کتف و شانه بست رست Best Rest MX-02NS 1,280,000 -
ماساژور گردنی بست رست Best Rest MX-02LC 305,000 -

لیست قیمت ماساژور چشم و سر

نام کالا قیمت (تومان) قیمت بعد از تخفیف
دستگاه ماساژور چشم آذیموس مدل Azimuth AZ 19904 400,000 -
دستگاه ماساژور چشم بن کر مدل Boncare E100 1,750,000 -
ماساژور چشم هومدیکس مدل Homedics EYE 100 EU 230,000 209,300
ماساژور چشم و سر آی رست iRest SL C150 2 11,900,000 -

لیست قیمت تشک و بالش ماساژور

نام کالا قیمت (تومان) قیمت بعد از تخفیف
تشک ماساژور آی رست مدل iRest SL-ZH05 17,500,000 -
تشک ماساژور ریلکس مدل Relax Massage mattresses 495,000 -
کوسن ماساژور آی رست مدل iRest SL D30B 950,000 -
پشتی ماساژور هومدیکس مدل Homedics-SP-39HW-EU 657,000 630,720
تشکچه ماساژ مدیسانا MM825 825,000 775,500
کوسن ماساژور,بالشتک ماساژور بست رست Best Rest MX-02PC 985,000 -
پشتی ماساژور شارژی بن کر مدل Boncare S3 1,645,000 -
پشتی ماساژور شارژی بن کر مدل Boncare S1 1,280,000 -

لیست قیمت کمربند لاغری و ماساژور

نام کالا قیمت (تومان) قیمت بعد از تخفیف
دستگاه ماساژور لاغری مدل G5-7003 1,650,000 -
ویبراتور ایستاده آذیموس مدل Azimuth Az 904 1 1,400,000 -
دستگاه ویبراتور و ماساژور ایستاده آذیموس مدل AZIMUTH Az 901 1 1,500,000 -
دستگاه ویبراتور و ماساژور ایستاده آذیموس مدل AZIMUTH AZ 5050 2,800,000 -
شلوارک لاغری ویبره حرارتی لایف سنس مدل Sauna Vibro Pants 387,000 336,690
کمربند لاغری مدیسانا BOB 557,000 479,020
کمربند لاغری بیورر EM35 438,500 420,960
کمربند لاغری بیورر EM38 438,500 420,960
کمربند لاغری بیورر EM30 311,500 299,040
کمربند لاغری ایستاده تایتان فیتنس Titan 8060 2,665,000 -
کمربند لاغری تایتان فیتنس Titan 8050 2,070,000 -
کمربند لاغری شاندرمن مدل BE-106 600,000 -

لیست قیمت تخت ماساژ

نام کالا قیمت (تومان) قیمت بعد از تخفیف
تخت ماساژ ریلکس مدل Relax SRF1S30 7,400,000 7,178,000
تخت ماساژ ریلکس مدل Relax 1038 6,280,000 -
تخت ماساژ پرتابل پایه آلومینیومی مدل B 2,650,000 -
تخت ماساژ پایه فلزی ثابت مدل W 950,000 -
تخت ماساژ پرتابل کانفی کر مدل پایه آلومینیومی 3,125,000 2,906,250
تخت ماساژ پرتابل کانفی کر مدل پایه چوبی 2,780,000 2,696,600
تخت ماساژ آی رست مدل iRest ERM T 14,970,000 -
تخت ماساژ پرتابل پایه آلومینیومی پیلتن مدل Piltan AWB 2,690,000 -
تخت ماساژ پرتابل پایه آلومینیومی پیلتن مدل Piltan ACB 2,690,000 -
تخت ماساژ پرتابل پایه آلومینیومی پیلتن مدل Piltan ABO 2,690,000 -
تخت ماساژ پرتابل پایه آلومینیومی پیلتن مدل Piltan ABR 2,690,000 -
تخت پایه چوبی مدل پیلتن 7,500,000 -
تخت ماساژ ریلکس مدل Relax ETL55S30 6,750,000 -
تخت ماساژ ریلکس مدل Relax SCT1S30 12,700,000 -
صندلی ماساژ پرتابل ریلکس مدل Relax PC52 4,500,000 -
تخت ماساژ چوبی 3,800,000 -
تخت ماساژ چوبی پرتابل BG 2,450,000 -
تخت ماساژ پرتابل چوبی B 2,450,000 -
تخت ماساژ برقی ریلکس Relax ERM5S29 16,900,000 -
تخت ماساژ چوبی ریلکس Relax SKF1S30 13,500,000 -
تخت ماساژ چوبی ریلکس Relax PEJ1S28 8,450,000 -
تخت ماساژ آلومینیومی ریلکس Relax PVD1S28 9,570,000 -
تخت ماساژ سنگی حرارتی میگان Migun HY8800 22,672,000 -
تخت ماساژ آی رست iRest MT PZD1 5,240,000 -
تخت ماساژ iRest MT PER 4,900,000 -

لیست قیمت سنگ ماساژ

نام کالا قیمت (تومان) قیمت بعد از تخفیف
هیتر سنگ ریلکس Relax HSH6 2,190,000 -
سنگ ماساژ حرارتی درمانی آی رست مدل iRest SL C16 690,000 -
سنگ ماساژ ریلکس Relax HJT2 167,000 -
سنگ ماساژ ریلکس Relax HMG1 260,000 -
سنگ ماساژ ریلکس Relax HJZ8 290,000 -
سنگ ماساژ ریلکس Relax HYZ2 210,000 -
سنگ ماساژ ریلکس Relax H7TC 290,000 -
سنگ ماساژ ریلکس Relax HMQ2 340,000 -
سنگ ماساژ ریلکس Relax HYY2 370,000 -
سنگ ماساژ ریلکس Relax HXXT4 370,000 -
سنگ ماساژ ریلکس Relax HLY6 430,000 -
سنگ ماساژ ریلکس Relax HMT12 188,000 -
سنگ ماساژ ریلکس Relax HMY10 470,000 -
ست سنگ ماساژ ریلکس Relax H37TC 1,490,000 -

لیست قیمت روغن ماساژ

نام کالا قیمت (تومان) قیمت بعد از تخفیف
روغن ماساژ پرتقالی تالیدا Orange massage oil TALIDA 20ml 49,000 -
روغن ماساژ وانیل تافی تالیدا مدل Vanilla toffee massage oil TALIDA 20ml 49,000 -
روغن ماساژ نیلوفر آبی تالیدا مدل Lotus oil massage oil TALIDA 20ml 49,000 -
روغن ماساژ پرتقالی تالیدا Orange massage oil TALIDA 45ml 58,500 -
روغن ماساژ سیب ترش تالیدا مدل Sour cream apple oil TALIDA 45ml 58,500 -
روغن ماساژ وانیل تافی تالیدا مدل Vanilla massage oil TALIDA 45ml 58,500 -
روغن ماساژ دست و صورت اسطوخدوس تالیدا Lavender Massage Oil Talida 71,000 -
روغن ماساژ وانیل تالیدا مدل Vanilla massage oil TALIDA 120ml 68,000 -
روغن ماساژ پرتقالی تالیدا مدل Orange massage oil TALIDA 120ml 68,000 -
روغن ماساژ اسطوخدوس تالیدا مدل Lavender Massage Oil TALIDA 120ml 68,000 -
روغن ماساژ معطر تالیدا مدل Scented massage oil TALIDA 100ml 86,000 -
روغن ماساژ پرتقالی تالیدا مدل Orange massage oil TALIDA 500ml 188,500 -
روغن ماساژ یاسمن تالیدا مدل Jasmine massage oil TALIDA 500ml 188,500 -
روغن ماساژ وانیل تالیدا مدل Vanilla massage oil TALIDA 500ml 188,500 -
روغن ماساژ اسطوخدوس تالیدا مدل Lavender Massage Oil TALIDA 500ml 188,500 -
لیست قیمت تردمیل
لیست قیمت تردمیل خانگی وزن100کیلوگرم
لیست قیمت تردمیل خانگی وزن110کیلوگرم
لیست قیمت تردمیل خانگی وزن120کیلوگرم
لیست قیمت تردمیل خانگی وزن130کیلوگرم
لیست قیمت تردمیل خانگی وزن150کیلوگرم
لیست قیمت تردمیل باشگاهی
لیست قیمت تردمیل آبی
لیست قیمت دوچرخه ثابت و الپتیکال
لیست قیمت دوچرخه ثابت خانگی
لیست قیمت اسکی فضایی-الپتیکال
لیست قیمت استپر
لیست قیمت دوچرخه ثابت باشگاهی
لیست قیمت الپتیکال باشگاهی
لیست قیمت دوچرخه ثابت آبی
لیست قیمت ماساژور
لیست قیمت صندلی ماساژور
لیست قیمت ماساژور بدن
لیست قیمت روکش صندلی ماساژور
لیست قیمت دستگاه ماساژور پا
لیست قیمت دستگاه ماساژور گردن
لیست قیمت ماساژور چشم و سر
لیست قیمت تشک و بالش ماساژور
لیست قیمت کمربند لاغری و ماساژور
لیست قیمت تخت ماساژ
لیست قیمت سنگ ماساژ
لیست قیمت روغن ماساژ
لیست قیمت بدنسازی
لیست قیمت دستگاه بدنسازی چندکاره
لیست قیمت آب کینگ
لیست قیمت لاغری شکم و پهلو
لیست قیمت ورزش معلق تی آر ایکس
لیست قیمت بدنسازی چندكاره باشگاه
لیست قیمت توپ بدنسازی پیلاتس
لیست قیمت ويبراتور باشگاهی
لیست قیمت میز و نيمكت بدنسازی
لیست قیمت جامپینگ آبی
لیست قیمت استپ بدنسازی
لیست قیمت دمبل-وزنه هالتر
لیست قیمت پزشکی
لیست قیمت فشارسنج دیجیتالی و عقربه ای
لیست قیمت دستگاه تست قند خون
لیست قیمت پتو و تشک برقی
لیست قیمت تب سنج و ترمومتر دیجیتال
لیست قیمت ترازوی عقربه ای و دیجیتال
لیست قیمت تشک بیمار
لیست قیمت پشتی و بالش طبی
لیست قیمت لوازم فیزیوتراپی
لیست قیمت گوشی پزشکی
لیست قیمت ویلچربرقی و دستی
لیست قیمت دستگاه اکسیژن ساز
لیست قیمت لوازم بارداری و کودک
لیست قیمت اتوسکوپ و افتالموسکوپ
لیست قیمت عصا و واکر
لیست قیمت گام شمار
لیست قیمت ساکشن
لیست قیمت کمربند و قوزبند طبی
لیست قیمت زانو بند طبی و ورزشی
لیست قیمت تفریحی و سفر
لیست قیمت تختخواب بادی
لیست قیمت مبل بادی
لیست قیمت کاناپه بادی تختخوابشو
لیست قیمت وان و استخر بادی
لیست قیمت استخر پیش ساخته
لیست قیمت پارک آبی و سرسره بادی
لیست قیمت چادر مسافرتی
لیست قیمت کیسه خواب مسافرتی
لیست قیمت قایق بادی
لیست قیمت کوله پشتی
لیست قیمت تفریحات آبی و تشک روی آب
لیست قیمت چادر بازی کودک و کلبه بادی
لیست قیمت جکوزی بادی و پیش ساخته
لیست قیمت رشته های ورزشی
لیست قیمت اسکوتر
لیست قیمت انواع ساعت ورزشی
لیست قیمت فوتبال دستی
لیست قیمت لوازم پینگ پنگ
لیست قیمت زیبایی و سلامت
لیست قیمت دستگاه بخور و رطوبت ساز هوا
لیست قیمت مانیکور و پدیکور ناخن
لیست قیمت لوازم آرایشی و زیبایی
لیست قیمت تصفیه هوا
لیست قیمت دستگاه لیزر مو
لیست قیمت سشوار و حالت دهنده مو
لیست قیمت اپیلاتور
لیست قیمت لوازم
لیست قیمت آشپزخانه صنعتی
لیست قیمت پمپ باد لوازم بادی
لیست قیمت ترازوی آشپزخانه
لیست قیمت کالای خواب
لیست قیمت کتاب نفیس
لیست قیمت تلویزیون
لیست قیمت تشک
لیست قیمت چای ساز و قهوه ساز

ثبت نام در خبرنامه