جمع صورت حساب : 0 تومان سبد خرید

لیست قیمت دوچرخه ثابت و الپتیکال

لیست قیمت دوچرخه ثابت خانگی

نام کالا قیمت (تومان) قیمت بعد از تخفیف
دوچرخه ثابت نشسته پشتی دار تایتان فیتنس مدل Titan Fitness Bike 89033 4,250,000 -
دوچرخه ثابت سایتک مدل Cytech ۸۷۱۹P - -
دوچرخه ثابت نشسته پشتی دار سایتک مدل Cytech BK۸۷۱۹R 8,125,000 7,800,000
دوچرخه ثابت کلاسیک فیتنس مدل Classic Fitness 100 2,250,000 2,140,000
دوچرخه ثابت کلاسیک فیتنس مدل Classic Fitness 200 - -
مینی بایک برقی آذیموس مدل AZIMUTH AZ 812H3 - -
دوچرخه ثابت آذیموس مدل AZIMUTH AZ 239B - -
دوچرخه ثابت نشسته آذیموس مدل AZIMUTH AZ 239R - -
دوچرخه ثابت اسپینینگ آذیموس مدل AZIMUTH AZ 8606 6,000,000 -
دوچرخه ثابت آذیموس مدل AZIMUTH AZ 8510 - -
دوچرخه ثابت آذیموس مدل AZIMUTH AZ 229 - -
دوچرخه ثابت آذیموس مدل AZIMUTH AZ 222D1 - -
دوچرخه ثابت نشسته آذیموس مدل AZIMUTH AZ R30 - -
دوچرخه ثابت توربو فیتنس مدل Turbo Fitness TF-210 2,500,000 -
دوچرخه ثابت توربو فیتنس مدل Turbo Fitness TF-110 2,250,000 -
دوچرخه ثابت نشسته پشتی دار توربو فیتنس مدل-TF-118 4,000,000 -
دوچرخه ثابت نشسته پشتی دار توربو فیتنس مدل-TF-318 6,100,000 -
دوچرخه ثابت نشسته پشتی دار توربو فیتنس مدل-TF-218 5,000,000 -
دوچرخه ثابت نشسته پشتی دار پروفشنال مدل Professional SR146 - -
دوچرخه ثابت پروفشنال مدل Professional SU135 - -
دوچرخه ثابت نشسته پروتئوس Proteus-Nuvola R4 5,900,000 -
دوچرخه ثابت توربو فیتنس مدل Turbo Fitness TF-510 - -
دوچرخه ثابت توربو فیتنس مدل Turbo Fitness TF-410 - -
دوچرخه ثابت توربو فیتنس مدل Turbo Fitness TF-310 - -
مینی بایک منولی مدل Manoli MB 120 1,250,000 1,150,000
دوچرخه ثابت اتوبادی کر مدل OTOBodycare RB-1000 2,500,000 -
دوچرخه ثابت اتوبادی کر مدل OTOBodycare KB-1000 2,200,000 -
دوچرخه ثابت هورایزن مدل HORIZON COMFORT3 - -
دوچرخه ثابت هورایزن مدل HORIZON COMFORT5 - -
دوچرخه ثابت هورایزن مدل HORIZON COMFORT7 - -
دوچرخه ثابت هورایزن مدل HORIZON COMFORT R - -
دوچرخه ثابت پشتی دار هورایزن مدل HORIZON LS5.0R - -
دوچرخه ثابت هورایزن مدل HORIZON Focus 408 - -
اسپینر اسپورتاپ مدل Sport-top-CB8300 - -
اسپینینگ اسپورتاپ Sport-top-CB700 - -
دوچرخه ثابت اسپورتاپ Sport-top-RB300 - -
دوچرخه ثابت اسپورتاپ مدل Sport-top-B5300 - -
دوچرخه ثابت اسپورتاپ مدل Sport-top-R60 - -
دوچرخه ثابت اسپورتاپ مدل Sport-top-B900 - -
دوچرخه ثابت اسپورتاپ مدل Sport-top B800P Plus - -
دوچرخه ثابت اسپورتاپ مدل Sport-top B870P Plus - -
دوچرخه ثابت نوردیک ترک مدل Nordik Track VX650 - -
دوچرخه ثابت کریتون فیت مدل CaritonFit CF-800R - -
دوچرخه ثابت کریتون فیت مدل CaritonFit CF-720B - -
دوچرخه ثابت کریتون فیت مدل CaritonFit CF-715B - -
دوچرخه ثابت کریتون فیت مدل CaritonFit CF-710B - -
دوچرخه ثابت پروتئوس TRIO V5 - -
دوچرخه ثابت پروتئوس TRIO R5 - -
دوچرخه ثابت تیونر فیتنس مدل Tuner fitness T1350 - -
دوچرخه اسپینینگ فلکسی فیت FlexiFit 410 - -
دوچرخه ثابت فلکسی فیت FlexiFit F-115 2,835,000 2,730,000
دوچرخه ثابت فلکسی فیت FlexiFit F-230 - -
دوچرخه ثابت فلکسی فیت مدل FlexiFit F-210 4,036,500 3,887,000
دوچرخه ثابت فلکسی فیت FlexiFit F-130 2,956,500 2,847,000
دوچرخه ثابت فلکسی فیت FlexiFit F-110 2,416,500 2,327,000
دوچرخه ثابت پروتئوس JBC 700 4,500,000 -
دوچرخه ثابت نشسته Stingray ST2900 - -
دوچرخه ثابت Stingray ST2839 - -
دوچرخه ثابت Stingray ST2505 - -
دوچرخه اسپنینگ تایتان فیتنس مدل Titan-Fitness-5075 6,895,000 -
دوچرخه اسپنینگ تایتان فیتنس مدل Titan-Fitness-0183 - -
دوچرخه ثابت تایتان فیتنس مدل Titan-Fitness-98300 4,995,000 -
دوچرخه اسپنینگ تایتان فیتنس مدل Titan-Fitness-002E 4,995,000 -
دوچرخه ثابت تایتان فیتنس مدل Titan-Fitness-BC 89000 3,170,000 -
دوچرخه ثابت تایتان فیتنس مدل Titan-Fitness-51000 2,800,000 -
دوچرخه ثابت تایتان فیتنس 12000 - -
دوچرخه ثابت اسپینینگ جی کی اکسر jkexer fitlux 3927 - -
دوچرخه اسپنینگ تیونر فیتنس مدل Tuner fitness Z6 - -
دوچرخه ثابت نشسته تیونر فیتنس مدل Tuner fitness T1500 - -
دوچرخه ثابت تیونر فیتنس مدل Tuner fitness T1400 - -
دوچرخه ثابت تیونر فیتنس مدل Tuner fitness T1300 - -
دوچرخه ثابت نشسته تیونر فیتنس مدل Tuner fitness T1100 - -
دوچرخه ثابت تیونر فیتنس مدل Tuner fitness T1200 - -
دوچرخه ثابت تیونر فیتنس مدل Tuner fitness T1000 - -
دوچرخه ثابت نشسته Vision fitness R1502 - -
دوچرخه ثابت ویژن فیتنس Vision fitness U1502 - -
دوچرخه ثابت آیرون مسترز Iron Masters B165 - -
دوچرخه اسپینینگ آیرون مسترز Iron Masters 925M - -
دوچرخه ثابت آیرون مسترز Iron Masters B162 - -
دوچرخه ثابت آیرون مسترز Iron Masters L536 - -
دوچرخه ثابت آیرون مسترز Iron Masters B511 - -
دوچرخه ثابت آیرون مسترز Iron Masters B360 - -
دوچرخه ثابت پروتئوس JET stream JC500 - -
مینی بایک بی اچ فیتنس YF612 - -
دوچرخه اسپینینگ jkexer Ultra 7125 - -
دوچرخه ثابت تایتان فیتنس BC 43000 - -
دوچرخه ثابت دیسکی فلکسی فیت 92GA 5,386,500 5,187,000
دوچرخه ثابت فلکسی فیت 37 - -
دوچرخه ثابت فلکسی فیت Flexifit 3 6 - -
دوچرخه ثابت کیپ فیت 6473 - -
دوچرخه ثابت نوردیک ترک مدل NordicTrack GXR 42 - -
دوچرخه ثابت پروتئوس مدل PROTEUS Nuvola V4 3,800,000 -
دوچرخه ثابت نشسته BH TFR ergo WH650 - -
دوچرخه ثابت BH TFB dual WH862 - -
دوچرخه ثابت بی اچ فیتنس Nexor - -
دوچرخه ثابت فلکسی فیت 8601 - -
دوچرخه ثابت نشسته فلکسی فیت 63RA - -
دوچرخه ثابت نشسته فلکسی فیت 79R - -
دوچرخه ثابت فلکسی فیت 8501P - -
دوچرخه ثابت پروتئوس Proteus TRIO R4 - -
دوچرخه ثابت پروتئوس مدل Proteus TRIO V4 - -
دوچرخه ثابت پروتئوس مدل Proteus PEC-3320 3,300,000 -
دوچرخه ثابت پروتئوس مدل Proteus PEC-3220 3,300,000 -
دوچرخه اسپینینگ روبیمکث - -
دوچرخه ثابت کیپ فیت 6504 - -
دوچرخه ثابت کیپ فیت 6503 - -
دوچرخه ثابت کیپ فیت 6509 - -
دوچرخه ثابت 6508 کیپ فیت - -
دوچرخه ثابت 6517 - -
دوچرخه ثابت کیپ فیت 6518 - -
دوچرخه ثابت کیپ فیت 7758 - -
مینی بایک,دوچرخه ثابت 6601 - -
دوچرخه ثابت 6572 - -
دوچرخه اسپینینگ jkexer acute 3933 - -
دوچرخه ثابت نشسته پشتی دار جی کی اکسر مدل jkexer fitlux 5100 10,300,000 -
دوچرخه ثابت جی کی اکسر مدل jkexer fitlux 5000 8,850,000 -
دوچرخه اسپینینگ jkexer acute 3925 - -
دوچرخه ثابت جی کی اکسر مدل jkexer sharp 2145 - -
دوچرخه ثابت جی کی اکسر مدل Jkexer-Sharp-2155 - -
دوچرخه ثابت jkexer image 2070 - -
دوچرخه ثابت خانگیjkexer image 2035 - -

لیست قیمت اسکی فضایی-الپتیکال

نام کالا قیمت (تومان) قیمت بعد از تخفیف
اسکی فضایی مگنتیک آذیموس مدل Azimuth Az 22500C 2,500,000 -
الپتیکال آبی روبیمکث مدل Aqua Elliptical Robimax 3,625,000 -
الپتیکال نیمه باشگاهی سایتک مدل Cytech ۸۷۱۹H 8,125,000 7,800,000
اسکی فضایی ریبوک مدل elliptical Reebok RE1 - -
اسکی فضایی ریبوک مدل elliptical Reebok RE2 - -
اسکی فضایی آذیموس مدل AZIMUTH AZ 8500 6,000,000 5,940,000
اسکی فضایی آذیموس مدل AZIMUTH AZ 2701D2 3,900,000 3,850,000
اسکی فضایی آذیموس مدل AZIMUTH AZ 239E - -
الپتیکال آبی هیدروجیم Water Elliptical 4,850,000 4,650,000
اسکی فضایی خانگی پروفشنال مدل Professional 2083 - -
اسکی فضایی خانگی پروفشنال مدل Professional SE159 - -
اسکی فضایی فلکسی فیت مدل Flexi Fit 340 5,535,000 5,330,000
الپتیکال خانگی توربو فیتنس مدل Turbo Fitness TF-215 - -
الپتیکال خانگی توربو فیتنس مدل Turbo Fitness TF-115 3,100,000 -
اسکی فضایی هورایزن مدل HORIZON Andes 409 - -
اسکی فضایی اسپورتاپ مدل Sport-top-E5500 - -
اسکی فضایی اسپورتاپ مدل Sport-top-E60 - -
اسکی فضایی کریتون فیت مدل CaritonFit CF-905EA - -
اسکی فضایی کریتون فیت مدل CaritonFit CF-B910 - -
اسکی فضایی تیونر فیتنس مدل Tuner fitness T1550 - -
اسکی فضایی فلکسی فیت FlexiFit C-310 - -
اسکی فضایی پروتئوس JEC 700 - -
اسکی فضایی Vision fitness XF5815 - -
اسکی فضایی Stingray ST 2639M - -
اسکی فضایی تایتان فیتنس مدل Titan-Fitness-98301 5,885,000 -
اسکی فضایی تیونر فیتنس مدل Tuner fitness T1600 - -
اسکی فضایی ویژن فیتنس Vision fitness XF1502 - -
اسکی فضایی جی کی اکسر مدل jkexer Nuwave 2137 - -
اسکی فضایی BH Fitness Atlantic - -
اسکی فضایی بی اچ فیتنس ATHLON - -
الپتیکال نوردیک ترک NordicTrack E 7-0 - -
الپتیکال پروفرم PRO-FORM ZLE 500 - -
اسکی فضایی پروتئوس PROTEUS Nuvola E4 5,800,000 -
اسکی فضایی کیپ فیت keep fit 6502 - -
اسکی فضایی کیپ فیت keep fit 6501 - -
اسکی فضایی keep fit 7745 - -
اسکی فضایی کیپ فیت keep fit 7752 - -
اسکی فضایی جی کی اکسر مدل jkexer Nvwave-2130A - -
اسکی فضایی جی کی اکسر مدل jkexer Fitlux-5200 - -
اسکی فضایی جی کی اکسر jkexer Nuwave-2135 - -

لیست قیمت استپر

نام کالا قیمت (تومان) قیمت بعد از تخفیف
استپر توییست اند شیپ تایتان فیتنس مدل titan-fitness 1832 288,000 -
استپر ورزشی آذیموس مدل Azimuth Az 300CH - -
استپر چرخشی آذیموس مدل AZIMUTH AZ 08B2 - -
استپر ورزشی و گام زن چرخشی آذیموس مدل AZIMUTH AZ 08B - -
استپر ورزشی و گام زن چرخشی آذیموس مدل AZIMUTH AZ 300CT 700,000 -
ایرواکر آبی روبیمکث aquatik-airwaker - -
پله برقی باشگاهی اینتنزا مدل Intenza 550CI 97,900,000 -
دستگاه استپر ورزشی اتو بادی کر مدل OTOBodycare Flabelos Curve - -
استپر ورزشی جی کی اکسر مدل jkexer fitlux 6000 8,400,000 -
استپر ورزشی آی رست مدل iRest SL Y12 - -
استپر ورزشی کیپ فیت Keep-Fit 6576 - -

لیست قیمت دوچرخه ثابت باشگاهی

نام کالا قیمت (تومان) قیمت بعد از تخفیف
دوچرخه ثابت اسپینینگ باشگاهی Fresh Way FW102 5,386,500 5,171,000
دوچرخه ثابت باشگاهی پروتئوس مدل Proteus-Vantage R5 9,900,000 -
دوچرخه ثابت باشگاهی اینتنزا مدل INTENZA 550UBI - -
دوچرخه ثابت باشگاهی اینتنزا مدل INTENZA 550RBi - -
دوچرخه ثابت اسپینینگ باشگاهی بادی استرانگ مدل BODY-STRONG 5817 8,040,000 7,800,000
دوچرخه ثابت نشسته باشگاهی پروفشنال مدل Professional SU620 - -
دوچرخه ثابت باشگاهی پروفشنال مدل Professional SU610 - -
دوچرخه ثابت نشسته باشگاهی پروفشنال مدل Professional SR520 - -
دوچرخه ثابت فلکسی فیت مدل Flexi-Fit 9.5R - -
دوچرخه باشگاهی فلکسی فیت مدل Flexi-Fit 9.5P 8,896,500 8,567,000
دوچرخه ثابت باشگاهی پروتئوس Proteus-Vantage V5 - -
دوچرخه ثابت نشسته باشگاهی تایتان فیتنس مدل titan A2100G 27,000,000 -
دوچرخه ثابت باشگاهی تایتان فیتنس مدل Titan-Fitness-A1100G 21,850,000 -
دوچرخه ثابت باشگاهی پروتئوس SPARTA Z5 - -
دوچرخه ثابت باشگاهی توربوفیتنس TURBO B 4100 11,750,000 -
دوچرخه ثابت باشگاهی پشتی دارTURBO R 5100 - -
دوچرخه ثابت پشتی دار پروتئوس Proteus Vantage R10 - -
دوچرخه ثابت پشتی دار پروتئوس مدل Proteus Pro Master R12 18,500,000 -
دوچرخه ثابت پروتئوس مدل Proteus Pro Master V12 15,000,000 -
دوچرخه ثابت پروتئوس Proteus Vantage V10 - -
دوچرخه ثابت باشگاهی پروتئوس Proteus PEC 7099 - -

لیست قیمت الپتیکال باشگاهی

نام کالا قیمت (تومان) قیمت بعد از تخفیف
الپتیکال باشگاه بدنسازی پروتئوس مدل Proteus Elliptical EEC 7097 - -
الپتیکال باشگاه بدنسازی پروتئوس مدل Proteus Elliptical EEC 7099 - -
اسکی فضایی باشگاهی اینتنزا مدل INTENZA 550ETI - -
الپتیکال باشگاه بدنسازی پروتئوس مدل Proteus-ProMaster E12 21,000,000 -
الپتیکال باشگاهی پروفشنال مدل Professional XE559 - -
اسکی فضایی باشگاهی پروفشنال مدل Professional XE330B - -
اسکی فضایی اسپورتاپ مدل Sport-top-E770 - -
اسکی فضایی اسپورتاپ مدل Sport-top-VST60 - -
الپتیکال باشگاهی پروتئوس Vantage F10 - -
الپتیکال باشگاهی پروتئوس Vantage F5 - -
الپتیکال باشگاهی تایتان فیتنس مدلTitan A5100G 36,350,000 -
اسکی فضایی فلکسی فیت 5-9 BP - -
الپتیکال باشگاهی TURBO E 6100 - -

لیست قیمت دوچرخه ثابت آبی

نام کالا قیمت (تومان) قیمت بعد از تخفیف
دوچرخه ثابت آبی روبیمکث مدل بلبرینگی 3,625,000 3,420,000
دوچرخه ثابت آبی روبیمکث مدل یاتاقانی Robimax Aqua Bike 3,125,000 -
دوچرخه ثابت آبی هیدروجیم 5,670,000 5,443,500
دوچرخه ثابت آبی نشسته پشتی دار هیدروجیم HYDRO GYM 4,150,000 3,985,000
دوچرخه ثابت نشسته آبی هیدروجیم مدل HYDRO GYM A5 41,500,000 -
دوچرخه ثابت آبی هیدروجیم مدل HYDRO GYM A3 45,800,000 -
دوچرخه ثابت آبی هیدروجیم مدل HYDRO GYM A2 - -
دوچرخه ثابت آبی هیدروجیم مدل HYDRO GYM A4 - -
لیست قیمت تردمیل
لیست قیمت تردمیل خانگی وزن100کیلوگرم
لیست قیمت تردمیل خانگی وزن110کیلوگرم
لیست قیمت تردمیل خانگی وزن120کیلوگرم
لیست قیمت تردمیل خانگی وزن130کیلوگرم
لیست قیمت تردمیل خانگی وزن150کیلوگرم
لیست قیمت تردمیل باشگاهی
لیست قیمت تردمیل آبی
لیست قیمت دوچرخه ثابت و الپتیکال
لیست قیمت دوچرخه ثابت خانگی
لیست قیمت اسکی فضایی-الپتیکال
لیست قیمت استپر
لیست قیمت دوچرخه ثابت باشگاهی
لیست قیمت الپتیکال باشگاهی
لیست قیمت دوچرخه ثابت آبی
لیست قیمت ماساژور
لیست قیمت صندلی ماساژور
لیست قیمت ماساژور بدن
لیست قیمت روکش صندلی ماساژور
لیست قیمت دستگاه ماساژور پا
لیست قیمت دستگاه ماساژور گردن
لیست قیمت ماساژور چشم و سر
لیست قیمت تشک و بالش ماساژور
لیست قیمت کمربند لاغری و ماساژور
لیست قیمت تخت ماساژ
لیست قیمت سنگ ماساژ
لیست قیمت روغن ماساژ
لیست قیمت شمع ماساژ
لیست قیمت بدنسازی
لیست قیمت دستگاه بدنسازی چندکاره
لیست قیمت آب کینگ
لیست قیمت لاغری شکم و پهلو
لیست قیمت ورزش معلق تی آر ایکس
لیست قیمت بدنسازی چندكاره باشگاه
لیست قیمت توپ بدنسازی پیلاتس
لیست قیمت ويبراتور باشگاهی
لیست قیمت میز و نيمكت بدنسازی
لیست قیمت جامپینگ آبی
لیست قیمت استپ بدنسازی
لیست قیمت دمبل-وزنه هالتر
لیست قیمت مت و زیرانداز ورزشی
لیست قیمت دمبل و هالتر آبی
لیست قیمت دستگاه بدنسازی بالا تنه
لیست قیمت بدنسازی ميان تنه
لیست قیمت بدنسازی پايين تنه
لیست قیمت پزشکی
لیست قیمت فشارسنج دیجیتالی و عقربه ای
لیست قیمت دستگاه تست قند خون
لیست قیمت پتو و تشک برقی
لیست قیمت تب سنج و ترمومتر دیجیتال
لیست قیمت ترازوی عقربه ای و دیجیتال
لیست قیمت تشک بیمار
لیست قیمت پشتی و بالش طبی
لیست قیمت لوازم فیزیوتراپی
لیست قیمت گوشی پزشکی
لیست قیمت ویلچربرقی و دستی
لیست قیمت دستگاه اکسیژن ساز
لیست قیمت لوازم بارداری و کودک
لیست قیمت اتوسکوپ و افتالموسکوپ
لیست قیمت عصا و واکر
لیست قیمت گام شمار
لیست قیمت ساکشن
لیست قیمت کمربند و قوزبند طبی
لیست قیمت زانو بند طبی و ورزشی
لیست قیمت نبولایزر و پالس اکسیمتر
لیست قیمت لوازم کاربردی پزشکی
لیست قیمت تفریحی و سفر
لیست قیمت تختخواب بادی
لیست قیمت مبل بادی
لیست قیمت کاناپه بادی تختخوابشو
لیست قیمت وان و استخر بادی
لیست قیمت استخر پیش ساخته
لیست قیمت پارک آبی و سرسره بادی
لیست قیمت چادر مسافرتی
لیست قیمت کیسه خواب مسافرتی
لیست قیمت قایق بادی
لیست قیمت کوله پشتی
لیست قیمت تفریحات آبی و تشک روی آب
لیست قیمت چادر بازی کودک و کلبه بادی
لیست قیمت جکوزی بادی و پیش ساخته
لیست قیمت آلاچیق پیش ساخته
لیست قیمت تخت خواب فلزی مسافرتی
لیست قیمت جلیقه نجات
لیست قیمت رشته های ورزشی
لیست قیمت اسکوتر
لیست قیمت انواع ساعت ورزشی
لیست قیمت فوتبال دستی
لیست قیمت لوازم پینگ پنگ
لیست قیمت زیبایی و سلامت
لیست قیمت دستگاه بخور و رطوبت ساز هوا
لیست قیمت مانیکور و پدیکور ناخن
لیست قیمت لوازم آرایشی و زیبایی
لیست قیمت تصفیه هوا
لیست قیمت دستگاه لیزر مو
لیست قیمت سشوار و حالت دهنده مو
لیست قیمت اپیلاتور
لیست قیمت لوازم
لیست قیمت آشپزخانه صنعتی
لیست قیمت پمپ باد لوازم بادی
لیست قیمت ترازوی آشپزخانه
لیست قیمت کالای خواب
لیست قیمت کتاب نفیس
لیست قیمت تلویزیون
لیست قیمت تشک
لیست قیمت چای ساز و قهوه ساز