جمع صورت حساب : 0 تومان سبد خرید

چادر فخر ایران

محصولات توليدی و اجناس فخر ایران شامل انواع كليه ملزومات چادردوزی، مسافرتی و تفريحی می باشد
%5 تخفیف

چادر مسافرتی fit هشت نفره

600,000 تومان

570,000 تومان

%6 تخفیف

چادر مسافرتی fit ده نفره

670,000 تومان

629,500 تومان

%21 تخفیف

چادر مسافرتی عصایی 12 نفره اف آی تی

695,000 تومان

550,000 تومان

ثبت نام در خبرنامه